Tik Tok Facebook WhatsApp Instagram

  1. Savjetovanje pri izradi dokumentacije za pojedinačne sustave upravljanja (kvalitetom, okolišem, sigurnosti, energetike) kao i za integrirane sustave upravljanja, proizvodnju kozmetike, deterdženata i sredstava za čišćenje
  2. Izrada dokumentacije sukladno ISO 22716 (elaborat, radne upute, specifikacije, deklaracije itd.) za kozmetičke proizvode i deterdžente,
  3. Izrada dokumentacije za Sustav upravljanja kvalitetom sukladno ISO 9001:2015 i za Sustav upravljanja okolišem sukladno ISO 14001:2015. ili za integraciju sustava
  4. Izrada dokumentacije za osposobljenost laboratorija (akreditacija) sukladno ISO 17025:2017.
  5. Savjetovanje o dobrom gospodarenju otpadom sukladno propisima od dodjele ključnog broja otpada, vođenja očevidnika o nastanku i tijeku otpada do propisanog zbrinjavanja otpada od strane ovlaštene tvrtke.

Navedene usluge daje magistra inženjerka kemijskog inženjerstva (mag.ing.cheming) koja ima preko 30 godina radnog iskustva u izradi i praktičnoj primjeni zahtjeva normi za sustave upravljanja, educirana od strane Loyd's Register, interni auditor za kvalitetu, okoliš, ispitne laboratorije. Educirana o zakonodavstvu i uspostavi sustava sigurnosti hrane temeljenih na HACCP načelima. Pohađala niz edukacija provedenih iz područja struke od strane HMD-a, LQRA, CROLAB-a, HGK, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, HAA itd. Od strane Hrvatske akreditacijske agencije ima suglasnost za rad ocjenjitelja/eksperta u području za koje posjeduje potrebne kompetencije. Od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike educirana iz područja zaštite zraka, voda, tla i otpada te radila karakterizaciju otpada i elaborate za gospodarenje neopasnim i opasnim otpadom koji nastaju u proizvodnim procesima.

error: Content is protected !!