Tik Tok Facebook WhatsApp Instagram

Svetovanje

  1. Svetovanje pri izdelavi dokumentacije posameznih sistemov vodenja (kvalitete, okolja, varnosti, energetike) kakor tudi integriranih sistemov vodenja, proizvodnje kozmetičnih izdelkov, detergentov in sredstev za čiščenje ter dezinfekcijo.
  2. Priprava in izdelava dokumentacije skladno s standardom ISO 22716 za kozmetične izdelke in detergente (elaborati, delovni nalogi, specifikacije, deklaracije, itd).
  3. Priprava in izdelava dokumentacije za Sistem vodenja kakovosti ISO 9001:2015 in Sistem za odgovorno ravnanje z okoljem ISO 14001:2015.
  4. Priprava in izdelava dokumentacije za pridobivanje akreditacije za laboratorije ISO 17025:2017.
  5. Svetovanje glede ustreznega gospodarjenja z odpadki skladno s predpisi ter nadzorovanje, odlaganje in skladiščenje odpadkov s strani poobaščenega podjetja.

Svetuje magistra ing. kemijskega inženiringa (mag.ing.cheming), ki ima več kot 30 let delovnih izkušenj na področju zahtevanih normativov sistemov upravljanja. Je notranji revizor za kvaliteto, okolje ter izpitne laboratorije, educirana in kvalificirana s strani Loyd s Register-a. Specializirana je za zakonodajo in sisteme varnosti prehrane po HACCP načelih, HDM-a, LQRA, CROLAB –a, HGK in Ministrstva za okolje in energijo RH, strokovnjakinja na področju varovanja voda, zraka, tal ter ravnanja z nenevarnimi in nevarnimi odpadki, ki nastajajo v proizvodnih procesih.

error: Content is protected !!